dimecres, 21 de desembre de 2011

Part dels assistents a la conversa 'Catalunya, perspectives de futur' conduïda per Romà Macàrio